Steiner Waldorf Schools in Helsingfors, Finland

Rudolf Steiner skolan i Helsingfors (B-klasserna, svenskspråkig)